Köpa Cenforce Online

Cenforce 25mg € 0.32 per pill Köp nu
Cenforce 50mg € 0.55 per pill Köp nu
Cenforce 100mg € 0.73 per pill Köp nu
Cenforce 150mg € 1.03 per pill Köp nu
Cenforce 200mg € 1.19 per pill Köp nu

 

Cenforce är ett läkemedel mot erektil dysfunktion som används för att förbättra kvaliteten och varaktigheten av sexuell aktivitet. Den innehåller sildenafil, som är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare. Sildenafil orsakar avslappning av de glatta musklerna i blodkärlen, vilket leder till ett ökat blodflöde till penis och en ökning av dess elasticitet. Detta gör att män kan uppnå och bibehålla de erektioner som behövs för framgångsrik sexuell aktivitet.

 

Cenforce används för att behandla erektil dysfunktion av olika ursprung, inklusive psykologiska och fysiologiska orsaker. Läkemedlet kan rekommenderas för män med erektionsproblem eller bristande sexuell aktivitet.

När du tar Cenforce rekommenderas det att du följer din läkares anvisningar eller bruksanvisningar. Läkemedlet tas vanligtvis före sexuell aktivitet, och dosen beror på patientens individuella tillstånd.

Innan du använder Cenforce bör du läsa bruksanvisningen och rådfråga din läkare.

Biverkningar kan vara huvudvärk, yrsel, rodnad i ansiktet, värmevallningar, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och allergiska reaktioner. Om du upplever något av dessa symtom, sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare.

En överdos av Cenforce kan orsaka symtom som lågt blodtryck, yrsel, dåsighet, takykardi, andnöd och gastrointestinala störningar. Vid överdosering, sök läkare.

Om du missar en dos av Cenforce, ta din nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Cialis 20mg