Köp Stromectol Online

Stromectol är ett anthelmintikum som används för att behandla nematoder och cestoder. Läkemedlets verkningsmekanism är att störa energimetabolismen i helminten, vilket leder till dess död.

Stromectol (Ivermectin) 3mg Köp nu
Stromectol (Ivermectin) 6mg Köp nu
Stromectol (Ivermectin) 12mg Köp nu

 

För närvarande, under behandlingen av covid-19, i synnerhet vid allvarliga former av sjukdomen, upplever patienter ofta komplikationer i form av bakteriella infektioner. Detta beror på det faktum att kroppen hos en patient med COVID-19 är försvagad, och mot bakgrund av en virusinfektion påverkas den dessutom av olika opportunistiska mikroorganismer. Som ett resultat kan en bakteriell infektion utvecklas på grund av sekundär infektion.

 

Behandling för komplikationer av covid-19 på grund av bakteriell infektion inkluderar användning av antibiotika. Däremot kan antibiotika orsaka biverkningar som allergiska reaktioner, dysbakterios och andra. Därför kan användningen av antibiotika i vissa fall vara olämplig eller oönskad.

Stromectol har ett brett verkningsspektrum och kan användas för att behandla bakterieinfektioner, inklusive infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Dessutom orsakar stromectol inte allergiska reaktioner och dysbakterios, vilket gör det säkert att använda hos patienter med COVID-19.

Således kan användningen av stromectol vara en effektiv och säker metod för att behandla komplikationer av COVID-19 i form av bakteriella infektioner hos patienter för vilka användningen av antibiotika är kontraindicerad.